Massage in Bangkok เรื่องล้อเลียนเกี่ยวกับมาตรฐาน

มีการกล่าวถึงประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายของการนวดแผนไทย การออกกำลังกายแบบองค์รวม การรักษา และบ่อยครั้งที่เปลี่ยนชีวิตด้วยพลังงานจากประเทศไทย Massage in Bangkok คือการนวดแผนไทยที่ตอบสนองทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ความสนใจนั้นกว้างขวาง สมบูรณ์ มีความหวัง ให้เกียรติ และไว้วางใจในความสามารถที่มีมาแต่กำเนิดของแต่ละคนในการรักษาและหายเป็นปกติ ตามแนวคิดที่ว่าพลังชีวิตไหลเวียนไปตามเส้นทางพลังงานทั่วร่างกาย รักษาสุขภาพและความมีชีวิตชีวา ทำงานตามเส้นทางพลังงานเหล่านี้เพื่อแก้ไขความไม่สมดุล

Massage in Bangkok อาจส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด

ความตึงเครียด หรือความไม่สบาย โดยช่วยให้พลังงานไหลได้อย่างอิสระและไม่ถูกจำกัด ความตึงเครียดลดลง ความเจ็บปวดลดลง เพิ่มความยืดหยุ่น การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองดีขึ้น การกำจัดของเสียและสารพิษเพิ่มขึ้น พลังงานของร่างกายและจิตใจจะเข้าสู่สมดุล และบุคคลนั้นผ่อนคลายและสัมผัสกับความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ใช่ มีคนพูดถึงประโยชน์ของการรับมาก แต่พูดถึงประโยชน์ของการให้น้อยลง Massage in Bangkok ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ให้

Massage in Bangkok เป็นการบำบัดร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของไทย แต่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณีทางการแพทย์จากต่างประเทศ ต้นกำเนิดของมันมาจากแพทย์ชาวอินเดียชื่อ ชีวก กุมาร ภัจชะ หรือที่รู้จักในชื่อ นายแพทย์ ชิวาโก กัมปาราช ผู้ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นแพทย์ประจำพระองค์ อิทธิพลของมันรวมถึงการฝังเข็ม สมุนไพร และการนวดทุยนาจากจีนและการนวดอายุรเวช สิ่งสำคัญของการนวดแผนไทยคือการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาว่า

คือความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข

สามารถแสดงความรักความเมตตา คุรุณามีความเมตตาต่อผู้ที่ประสบภัยและปรารถนาที่จะบรรเทาความทุกข์ของพวกเขา มุฑิตาปลื้มปีติยินดีกับผู้มีบุญวาสนาไม่เคยริษยา อุเปกขา คือ พิจารณาผู้อื่นด้วยอุเบกขา คือ มีความสงบอันเกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันขณะ ปราศจากอคติ Massage in Bangkok เมื่อนำคุณสมบัติของเมตตา คุรุณา มุทิตา และอุเบกขา มาใช้โดยปรารถนาให้ผู้รับมีความสุข ผู้ให้ก็เกิดสมาธิที่เคลื่อนไหว ไหลจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างมีสติ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมของผู้รับไม่เพียง แต่ผู้ให้เท่านั้น

การนวดแผนไทยยังมีประโยชน์ต่อผู้ให้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื่อให้การนวดแผนไทยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ Massage in Bangkok ต้องมีสภาพร่างกายและอารมณ์ที่ดี มีพลังงานเหลือเฟือ เนื่องจากการนวดแผนไทยเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ใกล้ชิดและใกล้ชิด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ให้จะรู้สึกมีสุขภาพดีหรือมีสุขภาพดีกว่าผู้รับ การอยู่ในสภาพที่ดีทำให้ง่ายต่อการโฟกัส ปรับแต่งตามความต้องการของผู้รับ และสร้างวงจรพลังงานระหว่างผู้ให้และผู้รับที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.bangkokanitamassage.com/about.php

Massage in Bangkok