Tag Archives: จำหน่ายนิวเมติก

อุปกรณ์นิวเมติก

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-1

อุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบนิวเมติก ที่สำคัญ คือ ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit หรือ FRL Combination/ Preparation unit ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพลม ที่ได้รับการลดฝุ่นและดักน้ำ ที่ออกมาจากปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยไอน้ำ และยังคงมีฝุ่นหลงเหลืออยู่ แม้จะผ่านการลดไอน้ำ และผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-3

อักษร F หรือ AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter หรือตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องจักร สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกใช้พร้อมทั้งกรองไอน้ำออกได้ สำหรับ ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองขนาด 50 ไมครอน

อักษร R หรือ AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator หรือ ตัวปรับแรงดันลม เครื่องปรับแรงดันลม อุปกรณ์ควบคุมความดันลม

อักษร L หรือ AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือ ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่า FR.L

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่า F.R.L

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-2

ตัวกรองลมดักน้ำทำหน้าที่กรองฝุ่นละออง ทำให้ลมอัดมีความสะอาดก่อนนำไปใช้งานโดยมีหลักการทำงานดังนี้ คือ เมื่อลมอัดผ่านช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม มีผลทำให้ลมเกิดการหมุนวน น้ำซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าลม ก็จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว แล้วไหลลงสู่ด้านล่าง ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด หรือหากว่าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูงอยู่ ก็สามารถเข้าชมในเว็บไซด์นี้ได้ www.automationcluster.com